Skip to main content

Word je geconfronteerd met het overlijden van een baby rond de geboorte? We zijn er voor jou; voor jou als ouder, grootouder, familielid, vriend of collega ...

Heel veel (praktische) vragen steken de kop op wanneer een baby overlijdt. Wij geven jou (als ouder, grootouder, familielid, vriend of ...) de belangrijkste informatie.

MEER INFORMATIE

Heb je nood aan een gesprek? Kan je ondersteuning gebruiken als koppel? Of wil je graag samen met andere ouders begeleiding volgen? We zijn er voor je.

MEER INFORMATIE

Hoe ga je als ouder om met het verlies en het verdriet na het afscheid? Hoe ga je als familielid, vriend(in), collega of werkgever om met iemand die zijn baby verloren heeft?

MEER INFORMATIE

Fijn dat je de weg gevonden hebt naar het oproepformulier om begeleiding aan te vragen. En moedig dat je de stap zet. Wij doen ons uiterste best om jou zo goed mogelijk te helpen.

IK WIL GRAAG HULP

Doel(publiek) van de vzw

De stilte omarmd is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel een platform te creëren waar mensen die (on)rechtstreeks geconfronteerd worden met het verlies en verdriet van een overleden baby terecht kunnen. We richten ons op:

 • sterrenouders

  ouders van wie de baby voor, tijdens of kort na de geboorte overleden is

 • sterrengrootouders

  ouders van de sterrenouders

 • de omgeving

  familieleden, vrienden, collega’s, buren, werkgevers …

Missie, visie, waarden

Als vzw De stilte omarmd willen we, vanuit een houding van respect en gelijkwaardigheid, rouwende sterrenouders en hun omgeving steun en hoop geven. We willen een gids zijn op weg naar openheid én verbondenheid.

Voor de sterrenouders willen we een hulp zijn in hun eenzame weg. We zouden het mooi vinden als sterrenouders dankzij ons de moed en kracht vinden om het leven van hun overleden baby(‘s) te vieren en koesteren.

Ook voor de omgeving en maatschappij willen we een steun en hulp zijn. Vaak weten ze niet hoe zich te gedragen ten opzichte van rouwende sterrenouders. We willen hen helpen bij het omgaan met (de familie van) een baby overleden rond de geboorte, met liefde, begrip en respect.

De stilte omarmd helpt sterrenouders en hun omgeving om het verlies te overleven door hen te informeren, begeleiden en inspireren vanuit eigen ervaringen en expertise.

De informatie bieden we heel toegankelijk aan via onze website. We maken hierbij een duidelijke indeling, zodat ouders, grootouders en omgeving snel hun noodzakelijke info terugvinden.

We bieden laagdrempelige begeleiding aan voor ouders en grootouders: we luisteren, voelen mee en denken mee. We doen dit in de vorm van individuele begeleidingssessies.

Vanuit onze ervaringen geven we inspiratie om het plekje van de overleden baby waar te maken, zodat het kind de erkenning krijgt die het verdient: vandaag, morgen, maar ook jaren erna.

Door samenwerking met andere initiatieven evolueren we naar een gebundelde zorg en maken we het onderwerp breder gekend en bespreekbaar.

Onze missie, visie en doelstellingen berusten op de volgende drie kernwaarden.

Vertrouwen

De stilte omarmd geeft mensen vertrouwen en ruimte om vrijuit te kunnen en durven spreken over de dood van een baby.

Open & huiselijk

We omarmen elk individu of koppel in een open, warme en huiselijke sfeer waar alles kan en niets moet.

Verbondenheid

We creëren verbondenheid tussen sterrenouders, grootouders, hun omgeving en andere initiatieven.

Naam

Vzw De stilte omarmd koos zijn naam omwille van de drie betekenissen die het in zich draagt.

De stilte staat synoniem voor de baby. De stilte of de baby wordt omarmd. Vzw de stilte omarmd vindt het belangrijk dat ouders kennismaken met hun overleden baby; dat ze hun baby durven zien, strelen, vasthouden en omarmen.

Bij vzw De stilte omarmd staat ook het koesteren van de baby na het afscheid centraal. Het verdriet en verlies mag verweven worden in het leven. De stilte die er heerst na het overlijden wordt dan omarmd; ze wordt aanvaard.

Vzw De stilte omarmd vindt verbondenheid cruciaal om het verdriet en verlies te overleven. Daarom wil de vzw zich engageren en (laten) omarmen om te evolueren naar een gebundelde zorg.

Logo

In het naamlogo van De stilte omarmd wordt het omarmen in de verf gezet door de cirkel rond de naam. Door de eenvoud van het logo en het gebruik van zachte kleuren willen we onze kernwaarden uitstralen.

Kenteken

Naast ons logo hanteren we ook heel graag ons kenteken; een ster (het symbool voor een overleden baby) met daarin een infinity-teken verwerkt. Het teken staat voor eeuwigdurende liefde en grenzeloosheid, m.a.w.: de liefde voor de overleden baby over alle grenzen heen.

De oprichters

De stilte omarmd werd heel bedachtzaam en met veel liefde en warmte opgericht door Freya, Marijn en Stefanie. De basis van de vzw creëerden Freya en Marijn na het verlies van hun doodgeboren dochtertje, Annabel. Zij zaten er middenin. Stefanie, vriendin van Freya en Marijn, vulde die basis aan met haar ervaring vanuit het standpunt van de omgeving.

De medewerkers

Freya en Marijn staan in voor de dagelijkse werking van De stilte omarmd. Vanuit hun eigen nest in Kaster (Anzegem) proberen zij verlies en verdriet van een overleden baby bespreekbaar te maken. Ze worden hierin gesteund en geholpen door hun vrijwilligers achter de schermen.

Freya

 • mama van Elisabeth (2014), Annabel* (2016) en Elouise (2017)
 • houdt van frietjes en musicals
 • is bescheiden, zorgzaam en intuïtief niettegenstaande erg perfectionistisch
 • rouw- en verliesconsulent
 • afgestudeerd als leerkracht Nederlands en bio-esthetiek

Marijn

 • papa van Elisabeth (2014), Annabel* (2016) en Elouise (2017)
 • houdt van koken; niet van eten maken
 • vindt humor heel belangrijk; lang leve Hans Teeuwen en Jim Carrey
 • is een beetje Excelverslaafd
 • afgestudeerd als burgerlijk ingenieur bouwkunde

Stefanie

 • mama van * (2021) en Finn (2022)
 • houdt van shoppen, lekker eten en reizen
 • vindt creatief bezig zijn leuk
 • heeft een luisterend oor, is heel behulpzaam en laat zich graag inspireren door kinderen en jongeren
 • afgestudeerd als kinderpsycholoog en leerkracht

De taakverdeling

Freya is de drijvende kracht achter De stilte omarmd. Ze begeleidt de ouders en hun omgeving in het omgaan met het verlies en staat in voor alle communicatie.

Marijn ondersteunt het administratieve luik van de vzw en is verantwoordelijk voor alles wat met cijfers te maken heeft.

Stefanie adviseert en begeleidt de vzw in het nemen van beslissingen. Ze ondersteunt ook waar nodig.