Skip to main content
 

Wettelijk kader

Word je geconfronteerd met het overlijden van een baby rond de geboorte? We zijn er voor jou; voor jou als ouder, grootouder, familielid, vriend of collega ...

Heel veel (praktische) vragen steken de kop op wanneer een baby overlijdt. Wij geven jou (als ouder, grootouder, familielid, vriend of ...) de belangrijkste informatie.

MEER INFORMATIE

Heb je nood aan een gesprek? Kan je ondersteuning gebruiken als koppel? Of wil je graag samen met andere ouders begeleiding volgen? We zijn er voor je.

MEER INFORMATIE

Hoe ga je als ouder om met het verlies en het verdriet na het afscheid? Hoe ga je als familielid, vriend(in), collega of werkgever om met iemand die zijn baby verloren heeft?

MEER INFORMATIE

Fijn dat je de weg gevonden hebt naar het oproepformulier om begeleiding aan te vragen. En moedig dat je de stap zet. Wij doen ons uiterste best om jou zo goed mogelijk te helpen.

IK WIL GRAAG HULP

HEEL BINNENKORT WORDT DIT GEDEELTE GEÜPDATET!

Krijgt de baby een officiële naam? Mag of moet de baby begraven of gecremeerd worden? Hebben de ouders recht op moederschapsverlof en geboorteverlof?

De officiële en praktische verplichtingen naar aanleiding van het overlijden van een baby variëren naargelang de zwangerschapsduur en het tijdstip waarop de baby overleden is. De Belgische wetgeving onderscheidt vandaag 3 situaties:

1) De baby is levenloos geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 180 dagen.

Er moeten geen wettelijke formaliteiten vervuld worden. Er is geen aangifte- en begraafverplichting. Dit wil zeggen dat de baby niet ingeschreven wordt in een geboorte- en/of overlijdensregister en dus officieel geen naam en voornaam krijgt. De ouders kunnen er uiteraard wel voor kiezen om hun baby een naam te geven. Het is geen verplichting om de baby te laten begraven of cremeren, daarentegen kunnen ouders er wel voor kiezen.

Een begrafenis, op de foetusweide of sterretjesweide van de gemeente waar de ouders wonen, is mogelijk op eenvoudig verzoek via de begrafenisondernemer of de burgerlijke stand. Ook een crematie in een erkend crematorium kan.

Ouders hebben in deze situatie geen recht op moederschapsverlof, geboorteverlof, klein verlet en kraamgeld. In overleg met de arts(en) kan ziekteverlof voorgeschreven worden.

2) De baby is levenloos geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 180 dagen.

De doodgeboorte van de baby moet wettelijk aangegeven worden, ofwel door de ouders zelf, ofwel door de begrafenisondernemer. Er wordt een akte van een levenloos kind opgemaakt. Concreet wil dit zeggen dat de baby ingeschreven wordt in het overlijdensregister. De ouders kunnen de baby één officiële voornaam geven of meerdere. Op de akte kunnen de namen van beide ouders vermeld worden (zowel bij gehuwde als ongehuwde koppels).

In dit geval zijn de ouders wettelijk verplicht om de baby te laten begraven of cremeren door een begrafenisondernemer.

Ouders hebben recht op sociale tegemoetkomingen (moederschapsverlof, geboorteverlof, klein verlet en kraamgeld). In het jaar van de geboorte van de baby is de baby ook fiscaal ten laste.

3) De baby is overleden na geboorte.

Zowel de geboorte als het overlijden moeten wettelijk aangegeven worden.

De geboorteaangifte kan door één van beide of beide ouders gebeuren, indien de ouders gehuwd zijn of de baby erkend werd voor geboorte. Bij ongehuwde koppels waarvan de vader of meeouder de baby nog niet erkend had, moet de aangifte gebeuren door de moeder. (De baby kan evenwel nog door de partner erkend worden, ook al is de baby overleden.) De overleden baby krijgt een officiële naam (naam én voornaam/voornamen) en wordt opgenomen in het bevolkingsregister.

Het overlijden van de baby kan aangeven worden door de ouders zelf of door de begrafenisondernemer. De baby wordt dan ingeschreven in het overlijdensregister.

Ouders zijn in deze situatie wettelijk verplicht om de baby te laten begraven of cremeren door een begrafenisondernemer.

Ouders hebben recht op sociale tegemoetkomingen (moederschapsverlof, geboorteverlof, klein verlet en kraamgeld). In het jaar van de geboorte van de baby is de baby ook fiscaal ten laste.

Deze tekst is louter informatief. Er kan hoe dan ook geen juridische afdwingbaarheid op gebaseerd worden.